Preload
calendar
Rezerwacja online

Gwarancja najniższej ceny

Data przyjazdu
Data wyjazdu
Osób

Unia Europejska

Realizowane projekty

WITOMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA realizuje projekt „1.5 D Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19” w ramach Działania 1.5 D Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 – konkurs horyzontalny 402/20 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.


Numer umowy: RPDS.01.05.01-02-0890/20

Celem projektu: jest udzielenie wsparcia na utrzymanie działalności oraz płynności finansowej mikro i małego przedsiębiorstwa, które odnotowało spadek obrotów, poprzez finansowanie kapitału obrotowego w formie wsparcia rozliczanego.

Planowane efekty: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa. Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.

Wartość projektu:  47 070,66 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 47 070,66 PLN

 

Pakiety - promocje

design by : LEMONPIXEL.pl  /  Rezerwację online obsługuje : HOTRES.pl

covid Logo